Hlavní obsah

okolnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • обстоя́тельствоza těchto okolnostíпри таки́х обстоя́тельствахshodou okolnostíблагодаря́ стече́нию обстоя́тельствpolehčující/přitěžující okolnostсмягча́ющее/отягча́ющее обстоя́тельствоza všech okolnostíпри любы́х обстоя́тельствах

Vyskytuje se v

polehčující: polehčující okolnostсмягча́ющее обстоя́тельство

přitěžující: práv. přitěžující okolnostотягча́ющие обстоя́тельства

shoda: shoda okolnostíстече́ние обстоя́тельств

shoda: shodou okolnostíпо случа́йному совпаде́нию

záviset: To závisí na okolnostech.Э́то зави́сит от обстоя́тельств.

přiznání: Přiznání je polehčující okolnost.Призна́ние облегча́ет вину́.

обстоя́тельство: стече́ние обстоя́тельствshoda okolností

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

смягча́ющий: смягча́ющие обстоя́тельстваpolehčující okolnosti

совпаде́ние: по совпаде́ниюshodou okolností

давле́ние: реши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

тече́ние: плыть по тече́ниюplavat po proudu, pasivně se podřizovat okolnostem