Hlavní obsah

давле́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. fyz.tlak síla působící na předměty ap.давле́ние воды́tlak vody
  2. hovor.(krevní) tlakпрове́рить давле́ние у больно́гоzměřit (krevní) tlak nemocnémuповы́шенное/пони́женное давле́ниеvysoký/nízký (krevní) tlak кровяно́е давле́ниеkrevní tlak
  3. hovor.vysoký (krevní) tlak
  4. (ná)tlak, nápor, naléhání

Podstatné jméno, rod střední

  1. под давле́нием pod (ná)tlakem koho/čehoреши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

Vyskytuje se v

атмосфе́рный: atmosférický tlakатмосфе́рное давле́ние

ни́зкий: nízký krevní tlakни́зкое давле́ние

brázda: meteor. brázda nízkého tlakuложби́на ни́зкого давле́ния

krevní: krevní tlakкровяно́е давле́ние

nízký: med. nízký krevní tlakни́зкое кровяно́е давле́ние, гипото́ния

níže: oblast tlakové nížeо́бласть ни́зкого давле́ния

oblast: oblast nízkého/vysokého tlakuо́бласть ни́зкого/высо́кого давле́ния

pás: pás vysokého tlaku vzduchuзо́на высо́кого давле́ния

pistole: tlaková pistoleпистоле́т под давле́нием

tendence: meteor. tlaková tendenceтенде́нция давле́ния

tenze: nitrooční tenzeвнутриглазно́е давле́ние

tlak: atmosférický tlakатмосфе́рное давле́ние

tlakový: tlaková zkouškaиспыта́ние давле́нием

výše: tlaková výšeо́бласть высо́кого давле́ния

jednat: jednat pod nátlakemде́йствовать под давле́нием

nátlak: činit nátlak na kohoока́зывать давле́ние на кого

давле́ние: krevní tlak кровяно́е давле́ние