Hlavní obsah

давле́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. fyz.tlak síla působící na předměty ap.давле́ние воды́tlak vody
  2. (кровяно́е) давле́ние hovor.(krevní) tlakпрове́рить давле́ние у больно́гоzměřit (krevní) tlak nemocnémuповы́шенное/пони́женное давле́ниеvysoký/nízký (krevní) tlak
  3. (ná)tlak, nápor, naléhání

Podstatné jméno, rod střední

  1. под давле́нием pod (ná)tlakem koho/čehoреши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

Vyskytuje se v

атмосфе́рный: атмосфе́рное давле́ниеatmosférický tlak

ни́зкий: ни́зкое давле́ниеnízký krevní tlak

brázda: meteor. brázda nízkého tlakuложби́на ни́зкого давле́ния

krevní: krevní tlakкровяно́е давле́ние

nízký: med. nízký krevní tlakни́зкое кровяно́е давле́ние, гипото́ния

níže: oblast tlakové nížeо́бласть ни́зкого давле́ния

oblast: oblast nízkého/vysokého tlakuо́бласть ни́зкого/высо́кого давле́ния

pistole: tlaková pistoleпистоле́т под давле́нием

tendence: meteor. tlaková tendenceтенде́нция давле́ния

tenze: nitrooční tenzeвнутриглазно́е давле́ние

tlak: atmosférický tlakатмосфе́рное давле́ние

tlak: med. krevní tlakкровяно́е давле́ние

tlak: med. nízký/vysoký tlakни́зкое/высо́кое давле́ние

tlak: tlak veřejného míněníдавле́ние обще́ственного мне́ния

tlakový: tlaková zkouškaиспыта́ние давле́нием

tlakový: meteor. tlaková výše/nížeо́бласть высо́кого/ни́зкого давле́ния

tlakový: tlaková vlnaволна́ давле́ния

výše: tlaková výšeо́бласть высо́кого давле́ния

jednat: jednat pod nátlakemде́йствовать под давле́нием

nátlak: činit nátlak na kohoока́зывать давле́ние на кого

nátlakový: nátlaková skupinaгру́ппа давле́ния