Hlavní obsah

обстоя́тельство

Podstatné jméno, rod střední

  1. okolnost, skutečnost, jevстече́ние обстоя́тельствshoda okolností
  2. обстоя́тельства okolnosti, podmínkyпри стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

обстоя́тельство: okolnosti, podmínkyобстоя́тельства

стече́ние: shoda okolnostíстече́ние обстоя́тельств

смягча́ющий: polehčující okolnostiсмягча́ющие обстоя́тельства

давле́ние: rozhodnout se pod tlakem okolnostíреши́ться под давле́нием обстоя́тельств

стеснённый: být v tíživé situaciбыть в стеснённых обстоя́тельствах

náhoda: nešťastnou náhodouиз-за несча́стного стече́ния обстоя́тельств

okolnost: shodou okolnostíблагодаря́ стече́нию обстоя́тельств

polehčující: polehčující okolnostсмягча́ющее обстоя́тельство

poměr: rodinné poměryсеме́йные обстоя́тельства

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

přitěžující: práv. přitěžující okolnostотягча́ющие обстоя́тельства

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

adaptovat: adaptovat se na podmínkyприспосо́биться к обстоя́тельствам

shoda: shoda okolnostíстече́ние обстоя́тельств

záviset: To závisí na okolnostech.Э́то зави́сит от обстоя́тельств.

незави́сящий: z objektivních příčinпо незави́сящим обстоя́тельствам