Hlavní obsah

закры́тый

Vyskytuje se v

дверь: при закры́тых дверя́хza zavřenými dveřmi jednání ap.

режи́м: в закры́том режи́меza zavřenými dveřmi jednání ap.

бассе́йн: закры́тый бассе́йнkrytý bazén

дверь: откры́ть/закры́ть дверьotevřít/zavřít dveře

закры́ть: закры́ть глаза́zavřít oči

стадио́н: закры́тый стадио́нkrytý stadion

счёт: откры́ть/закры́ть счётzaložit/zrušit účet

светофо́р: светофо́р откры́т/закры́тna semaforu je zelená/červená

krytý: krytý bazénзакры́тый бассе́йн

líčení: veřejné/neveřejné líčeníпубли́чное/закры́тое разбира́тельство

slabika: otevřená/zavřená slabikaоткры́тый/закры́тый слог

uzavřený: hermeticky uzavřenýгермети́чески закры́тый

vyřízený: vyřízená věcзакры́тое/зако́нченное де́ло

zavřený: ling. zavřená slabikaзакры́тый слог

zlomenina: otevřená/uzavřená zlomeninaоткры́тый/закры́тый перело́м

bazén: krytý/otevřený bazénзакры́тый/откры́тый бассе́йн

dveře: otevřené/zavřené dveřeоткры́тая/закры́тая дверь

halový: halové mistrovství světaчемпиона́т ми́ра в закры́тых помеще́ниях

inventura: Z důvodu inventury zavřeno.Закры́то на учёт.

nepřístupný: veřejnosti nepřístupnýзакры́т(ый) для посети́телей

okno: otevřít/zavřít oknoоткры́ть/закры́ть окно́, ve vlaku опусти́ть/подня́ть окно́

úřadovat: Dnes se neúřaduje.Сего́дня закры́то.

vyloučení: práv. s vyloučením veřejnostiпри закры́тых дверя́х

zasedání: neveřejné zasedáníзакры́тое заседа́ние

zavřít: zavřít očiзакры́ть глаза́

oba, obě: přivřít nad čím obě očiсмотре́ть сквозь па́льцы на что, закры́ть глаза́ на что

projednávat: práv. projednávat věc s vyloučením veřejnostiслу́шать де́ло при закры́тых дверя́х

sklapnout: Sklapni!Заткни́сь!, Закро́й рот!

veřejnost: s vyloučením veřejnostiпри закры́тых дверя́х

zavřený: najít co se zavřenýma očimaнайти́ что с закры́тыми глаза́ми

zavřený: Jednání probíhá za zavřenými dveřmi.Де́ло слу́шается при закры́тых дверя́х.

закры́тый: закры́тое уче́бное заведе́ниеinternátní škola

закры́тый: в закры́том помеще́нииuvnitř, v místnosti, pod střechou

закры́тый: Вопро́с закры́т.Záležitost je vyřešena.

закры́тый: при закры́тых дверя́хza zavřenými dveřmi, neveřejně

закры́тый: закры́тое заседа́ниеneveřejné zasedání

закры́тый: закры́тое пла́тьеšaty ke krku