Hlavní obsah

neveřejný

Vyskytuje se v

dražba: veřejná dražbaпубли́чные торги́

dům: veřejný důmпубли́чный дом

líčení: veřejné/neveřejné líčeníпубли́чное/закры́тое разбира́тельство

mínění: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

pořádek: veřejný pořádekобще́ственный поря́док

prostranství: veřejné prostranstvíобще́ственная пло́щадь

soutěž: veřejná (nabídková) soutěžпубли́чный те́ндер

správa: veřejná správaобще́ственное управле́ние, публи́чная администра́ция

tlak: tlak veřejného míněníдавле́ние обще́ственного мне́ния

útok: útok na veřejného činiteleсопротивле́ние представи́телю вла́сти

veřejný: veřejná zpověďпубли́чная и́споведь

výzkum: výzkum veřejného míněníмонито́ринг обще́ственного мне́ния

záchod: veřejné záchodyобще́ственные туале́ты

činitel: veřejný činitelобще́ственное лицо́

debata: veřejná debataоткры́тая диску́ссия

finance: veřejné/státní financeпубли́чные/госуда́рственные фина́нсы

knihovna: ústřední/veřejná knihovnaцентра́льная/публи́чная библиоте́ка

obhájce: veřejný obhájceпубли́чный защи́тник

projev: veřejný projevпубли́чное выступле́ние

rušení: rušení nočního klidu/veřejného pořádkuнаруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дка

sektor: veřejný/soukromý sektorобще́ственный/ча́стный се́ктор

stravování: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

volba: tajná/veřejná volbaта́йное/откры́тое голосова́ние

vystoupení: veřejné vystoupeníпубли́чное выступле́ние

zájem: hájit veřejné zájmyзащища́ть обще́ственные интере́сы

zasedání: neveřejné zasedáníзакры́тое заседа́ние

žalobce: hlavní/státní/veřejný žalobceгла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тель

tajemství: veřejné tajemstvíсекре́т полишине́ля