Hlavní obsah

knihovna

Vyskytuje se v

veřejný: veřejná knihovnaпубли́чная библиоте́ка

univerzitní: univerzitní knihovnaуниверсите́тская библиоте́ка

центра́льный: hlavní knihovnaцентра́льная библиоте́ка

шкаф: knihovnaкни́жный шкаф

knihovna: ústřední/veřejná knihovnaцентра́льная/публи́чная библиоте́ка