Hlavní obsah

tajný

Přídavné jméno

  1. (známý zasvěceným) секре́тный, та́йный(spisy, místnosti ap.) келе́йныйtajný rozhovorсекре́тный разгово́рtajná policieта́йная поли́цияtajné hlasováníта́йное голосова́ниеpřísně tajnéсоверше́нно секре́тно
  2. (kradmý) та́йный
  3. (skrývaný, nevyslovený) та́йный, скрыва́емыйtajné přáníта́йное жела́ние

Vyskytuje se v

agent: tajný agentта́йный аге́нт

zámek: visací/tajný/bezpečnostní zámekвися́чий/секре́тный/предохрани́тельный замо́к

hlasování: tajné hlasováníта́йное голосова́ние

kód: tajný kódсекре́тный код

poslání: tajné posláníта́йная/секре́тная ми́ссия

volba: tajná/veřejná volbaта́йное/откры́тое голосова́ние

секре́тный: проводи́ть секре́тные перегово́рыvést tajná jednání

тёмный: ста́вить на тёмную лоша́дкуvsadit na černého koně, mít tajný tip