Hlavní obsah

hlasování

Podstatné jméno, rod střední

  • голосова́ниеzdržet se hlasováníвоздержа́ться от голосова́нияhlasování o důvěřeголосова́ние о дове́рииtajné hlasováníта́йное голосова́ние

Vyskytuje se v

tajný: та́йное голосова́ниеtajné hlasování

hlasovat: голосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́нияhlasovat pro návrh/proti návrhu

jednohlasně: Депута́ты проголосова́ли единогла́сно за.Poslanci hlasovali jednohlasně pro.

veřejný: откры́тое заседа́ние/голосова́ниеveřejné zasedání/hlasování

воздержа́ться: воздержа́ться от голосова́нияzdržet se hlasování

голосова́ть: голосова́ть за кандида́таhlasovat pro kandidáta, volit kandidáta

hlasování: воздержа́ться от голосова́нияzdržet se hlasování