Hlavní obsah

hlasovat

Nedokonavé sloveso

  • голосова́тьhlasovat pro návrh/proti návrhuголосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́ния

Vyskytuje se v

jednohlasně: Poslanci hlasovali jednohlasně pro.Депута́ты проголосова́ли единогла́сно за.

голосова́ть: hlasovat pro kandidáta, volit kandidátaголосова́ть за кандида́та

hlasovat: hlasovat pro návrh/proti návrhuголосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́ния