Hlavní obsah

volba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výběr) вы́борvolba povoláníвы́бор профе́ссииtech. pulzní/tónová volbaи́мпульсный/то́новый набо́рtech. automatická volbaавтомати́ческий набо́р
  2. (ředitele ap.) вы́бор, ко́нкурс(hlasování) голосова́ниеtajná/veřejná volbaта́йное/откры́тое голосова́ниеvolba královny krásyко́нкурс красоты́
  3. volby (akt) вы́борыvypsat volbyназна́чить вы́борыkomunální/doplňující/prezidentské volbyкоммуна́льные/дополни́тельные/президе́нтские вы́борыvolby do parlamentuвы́боры в парла́мент

Vyskytuje se v

kolo: пе́рвый тур вы́боровprvní kolo voleb

komunální: коммуна́льные вы́борыkomunální volby

předčasný: досро́чные вы́борыpolit. předčasné volby

přímý: прямы́е вы́борыpřímé volby

svobodný: свобо́дные вы́борыsvobodné volby

vypsat: объяви́ть (досро́чные) вы́борыvypsat (předčasné) volby

anulace: отме́на результа́тов вы́боровanulace výsledků voleb

neregulérnost: жа́лоба на непра́вильность вы́боровstížnost na neregulérnost voleb

prezidentský: президе́нтские вы́борыprezidentské volby

předepsat: назна́чить срок для вы́боровpředepsat datum voleb

zveřejnit: огласи́ть результа́ты вы́боровzveřejnit výsledky voleb

коммуна́льный: коммуна́льные вы́борыkomunální volby

вы́бор: свобо́да вы́бораsvoboda volby

вы́боры: прямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́борыpřímé/nepřímé/všeobecné volby

ши́ло: ши́ло на мы́ло сменя́тьudělat špatnou volbu

volba: и́мпульсный/то́новый набо́рtech. pulzní/tónová volba