Hlavní obsah

vyřízený

Vyskytuje se v

vyřízený: vyřízená věcзакры́тое/зако́нченное де́ло

pozdrav: Vyřiďte mu ode mě pozdrav.Переда́йте ему́ приве́т от меня́.

vyřízení: kladné vyřízení žádostiудовлетворе́ние про́сьбы

záležitost: vyřídit si své záležitostiустро́ить свои́ дела́

účet: Mám s ním nevyřízené účty.У меня́ с ним да́вние счёты.

ви́за: vyřízení vízaоформле́ние ви́зы

переда́ть: vyřídit pozdrav komu, pozdravovat kohoпереда́ть приве́т кому

офо́рмить: vyřídit (si) vízumофо́рмить ви́зу

приве́т: pozdravovat koho, vyřídit pozdrav komuпереда́ть приве́т кому

разобра́ться: Vyřídíme si to!Разберёмся!

vyřídit: vyřídit pozdravпереда́ть приве́т