Hlavní obsah

переда́ть

Dokonavé sloveso-а́м, -а́шь, -а́ст, -ади́м, -ади́те, -аду́т; переда́й; переда́л/пе́редал, передала́, пе́редало/переда́ло; пе́реданный; -ан, -ана́/-ана, -ано

  1. předat, odevzdat, dát
  2. sdělit, vyřídit, vzkázatпереда́ть приве́т комуvyřídit pozdrav komu, pozdravovat koho
  3. что předat se dát víc o co
  4. uvést, odvysílat film ap., přenést signál ap.
  5. přenést, roznést, rozšířit infekci ap.
  6. vyjádřit, zachytit, vystihnout myšlenky ap.

Vyskytuje se v

приве́т: pozdravovat koho, vyřídit pozdrav komuпереда́ть приве́т кому

pozdrav: Vyřiďte mu ode mě pozdrav.Переда́йте ему́ приве́т от меня́.

pozdravovat: Pozdravuj(te) ode mne otce.Переда́й(те) (мой) приве́т отцу́.

předat: předat věc kompetentní instanciпереда́ть де́ло в компете́нтную инста́нцию

převést: převést majetek na kohoпереда́ть иму́щество кому, переписа́ть иму́щество на кого

štafeta: předat štafetuпереда́ть эстафе́ту

vyjádřit: vyjádřit co slovyвы́разить что на слова́х, переда́ть что слова́ми

vyřídit: vyřídit pozdravпереда́ть приве́т

vzkázat: Vzkažte mu prosím, že...Прошу́ переда́ть ему́, что...

žezlo: předat žezlo svému nástupciпереда́ть ски́петр своему́ насле́днику

переда́ть: vyřídit pozdrav komu, pozdravovat kohoпереда́ть приве́т кому