Hlavní obsah

zařízený

Vyskytuje se v

čtecí: čtecí zařízeníчита́льный аппара́т

nabíjecí: nabíjecí zařízeníзаря́дное устро́йство

periferní: výp. periferní zařízeníперифери́йное устро́йство

sociální: stav. sociální zařízení WC, sprcha ap.санита́рный у́зел, сану́зел

strojní: strojní zařízeníмаши́нное обору́дование

tažný: tažné zařízení za autoфарко́п

zařízení: bezpečnostní zařízeníохра́нная систе́ма, предохрани́тельное устро́йство

bezpečnostní: bezpečnostní zařízeníохра́нная систе́ма

filtrační: filtrační zařízeníфильтрацио́нное обору́дование

nápravný: nápravné zařízeníисправи́тельно-трудово́е учрежде́ние

pokoj: zařízený pokojмебли́рованная ко́мната

poplašný: poplašné zařízeníсигна́льное устро́йство

rekreační: rekreační zařízeníдом о́тдыха

splachovací: splachovací zařízeníкно́пка/па́нель/кла́виша смы́ва, смывно́е устро́йство

zdravotnický: zdravotnické zařízeníучрежде́ние здравоохране́ния

заря́дный: nabíječka, nabíjecí zařízeníзаря́дное устро́йство

о́тдых: rekreační zařízení, zotavovnaДом о́тдыха

обору́довать: zařídit dílnuобору́довать мастерску́ю

zařídit: zařídit (si)uspořádat устро́ить