Hlavní obsah

определённый

Přídavné jméno-ая, -ое; -ёнен, -ённа

  1. určitý, přesně stanovený/určený/daný plán práce ap.в определённое вре́мяv určitou dobu
  2. jednoznačný, jasný, přesný stanovisko, rozhodnutí ap.определённый срокpřesný termín
  3. určitý, jistý, některýпри определённых усло́вияхza určitých podmínekв определённом смы́слеv určitém/jistém smyslu

Vyskytuje se v

определи́ть: определи́ть боле́зньstanovit diagnózu

чётко: чётко определи́тьpřesně definovat

člen: определённый/неопределённый арти́кльurčitý/neurčitý člen

integrál: определённый/неопределённый интегра́лurčitý/neurčitý integrál

jistý: при определённых усло́вияхza jistých podmínek

určitý: определённый арти́кльling. určitý člen

mantinel: определи́ть грани́цыvymezit mantinely

odpovědět: дать определённый отве́тpřesně odpovědět

odročit: перенести́ на неопределённый срокodročit na neurčito

podmět: определённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щееpodmět určitý/neurčitý/všeobecný

podmínka: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

pojem: определи́ть поня́тиеdefinovat pojem

stanovit: определи́ть диа́гнозmed. stanovit diagnózu

vágní: неопределённые обеща́нияvágní sliby

vyměřit: определи́ть/назна́чить наказа́ние кому, присуди́ть когоvyměřit trest komu

výslovný: определённое жела́ниеvýslovné přání

výše: определи́ть ме́ру наказа́нияstanovit výši trestu

vzdálenost: определи́ть/покры́ть расстоя́ниеzjistit/překonat vzdálenost

zaujmout: заня́ть определённую пози́циюzaujmout určité stanovisko

определённый: в определённое вре́мяv určitou dobu