Hlavní obsah

jaký

Vyskytuje se v

takový: jaký - takovýsouvztažné како́й - тако́й

číslo: Jaké máš číslo bot?Како́й у тебя́ разме́р о́буви?

důvod: Z jakého důvodu?По како́й причи́не?

jméno: Jaké je Vaše jméno?Как Ва́ше и́мя?

program: Jaký máš zítra program?Что ты бу́дешь де́лать за́втра?

přání: Jaké máte přání?Каки́е у Вас пожела́ния?, Чего́ Вам?

souvislost: v jaké souvislosti?в како́й свя́зи?

velikost: Jakou máte velikost?Како́й у вас разме́р?

vyznání: Jakého jste vyznání?Како́го вы вероиспове́дания?

zaměstnání: Jaké máte zaměstnání?Кто вы по профе́ссии?

krám: jaký pán, takový krámкако́в поп, тако́в и прихо́д

pán: Jaký pán, takový krám.Како́в поп, тако́в и прихо́д.

ме́ра: nakolik, jak moc, do jaké míryв како́й ме́ре

пра́во: jakým právemпо како́му пра́ву

разме́р: Jakou máte velikost?Како́й у вас разме́р?

горшо́к: Jaký pán, takový krám.По горшку́ и покры́шка.

друг: Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.Скажи́ мне, кто твой друг, и я скажу́, кто ты.

поп: Jaký pán, takový krám.Како́в поп, тако́в и прихо́д.

jaký: Jaká pomoc! nedá se nic dělatЧто же де́лать!, Ничего́ не поде́лаешь!