Hlavní obsah

ме́ра

Vyskytuje se v

вы́сший: nejvyšší trest, trest smrtiвы́сшая ме́ра наказа́ния

кра́йний: přinejmenším, alespoňпо кра́йней ме́ре

ме́ньший: přinejmenším, alespoňпо ме́ньшей ме́ре

ме́ра: v plné míře, zcela, plněв по́лной ме́ре

десяти́чный: desítková soustavaдесяти́чная систе́ма мер

длина́: délkové míryме́ры длины́

лине́йный: délkové míryлине́йные ме́ры

огради́тельный: ochranná opatřeníогради́тельные ме́ры

предупреди́тельный: preventivní opatřeníпредупреди́тельные ме́ры

до́лжный: náležitě, patřičnou měrouв до́лжной ме́ре

предосторо́жность: bezpečnostní opatřeníме́ры предосторо́жности

э́кстренный: mimořádná opatřeníэ́кстренные ме́ры

душа́: znát svou míru, pít s mírouдуша́ ме́ру зна́ет

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

délkový: délková míraлине́йная ме́ра, ме́ра длины́

dutý: duté míryме́ры ёмкости

měrový: měrová jednotkaедини́ца ме́ры

míra: míra inflaceме́ра инфля́ции

objem: jednotky objemuме́ры ёмкости

ochranný: ochranná opatřeníогради́тельные ме́ры

opatření: učinit potřebná opatřeníприня́ть необходи́мые ме́ры

plošný: plošná míraме́ра пло́щади, квадра́тная ме́ра

s, se: pít s mírouпить в ме́ру

bezpečnostní: přijmout bezpečnostní opatřeníприня́ть ме́ры безопа́сности

kárný: kárná opatřeníдисциплина́рные взы́скивания, кара́тельные ме́ры

krajní: krajní opatřeníкра́йние ме́ры

krok: učinit příslušné krokyпредприня́ть необходи́мые ме́ры/шаги́

nepopulární: nepopulární opatřeníнепопуля́рные ме́ры

protipožární: protipožární opatřeníпротивопожа́рные ме́ры

předběžný: přijmout předběžná opatřeníприня́ть предвари́тельные ме́ры

přes, přese: pít přes míruпить сверх ме́ры, перепива́ть

soubor: soubor opatřeníкомпле́кт мер(оприя́тий)

trest: nejvyšší trestвы́сшая ме́ра наказа́ния

učinit: učinit nezbytné krokyпредприня́ть необходи́мые шаги́/ме́ры

úhlový: mat. úhlová míraуглова́я ме́ра

výše: stanovit výši trestuопредели́ть ме́ру наказа́ния

přestat: Neví, kdy přestat.Он не зна́ет ме́ры.

příliš: zajít příliš dalekoперейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́ть

возмо́жность: podle možností, pokud možnoпо (ме́ре) возмо́жности