Hlavní obsah

ме́ра

Vyskytuje se v

возмо́жность: по (ме́ре) возмо́жностиpodle možností, pokud možno

вы́сший: вы́сшая ме́ра наказа́нияnejvyšší trest, trest smrti

кра́йний: по кра́йней ме́реpřinejmenším, alespoň

ме́ньший: по ме́ньшей ме́реpřinejmenším, alespoň

десяти́чный: десяти́чная систе́ма мерdesítková soustava

длина́: ме́ры длины́délkové míry

лине́йный: лине́йные ме́рыdélkové míry

предупреди́тельный: предупреди́тельные ме́рыpreventivní opatření

до́лжный: в до́лжной ме́реnáležitě, patřičnou měrou

предосторо́жность: ме́ры предосторо́жностиbezpečnostní opatření

э́кстренный: э́кстренные ме́рыmimořádná opatření

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

délkový: délková míraлине́йная ме́ра, ме́ра длины́

dutý: duté míryме́ры ёмкости

míra: míra inflaceме́ра инфля́ции

míra: do jisté/značné míryв како́й-то/значи́тельной ме́ре

míra: plnou měrouв по́лной ме́ре

objem: jednotky objemuме́ры ёмкости

ochranný: ochranná opatřeníогради́тельные ме́ры

opatření: učinit potřebná opatřeníприня́ть необходи́мые ме́ры

plošný: plošná míraме́ра пло́щади, квадра́тная ме́ра

s, se: pít s mírouпить в ме́ру

bezpečnostní: přijmout bezpečnostní opatřeníприня́ть ме́ры безопа́сности

kárný: kárná opatřeníдисциплина́рные взы́скивания, кара́тельные ме́ры

krajní: krajní opatřeníкра́йние ме́ры

krok: učinit příslušné krokyпредприня́ть необходи́мые ме́ры/шаги́

nepopulární: nepopulární opatřeníнепопуля́рные ме́ры

opatření: preventivní opatřeníпредупреди́тельные ме́ры

plošný: plošná opatření(все)о́бщие ме́ры

protipožární: protipožární opatřeníпротивопожа́рные ме́ры

předběžný: přijmout předběžná opatřeníприня́ть предвари́тельные ме́ры

přes, přese: pít přes míruпить сверх ме́ры, перепива́ть

soubor: soubor opatřeníкомпле́кт мер(оприя́тий)

trest: nejvyšší trestвы́сшая ме́ра наказа́ния

učinit: učinit nezbytné krokyпредприня́ть необходи́мые шаги́/ме́ры

úhlový: mat. úhlová míraуглова́я ме́ра

výše: stanovit výši trestuопредели́ть ме́ру наказа́ния

míra: všeho s mírouвсего́ в ме́ру

přestat: Neví, kdy přestat.Он не зна́ет ме́ры.

příliš: zajít příliš dalekoперейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́ть