Hlavní obsah

opatření

Podstatné jméno, rod střední

  • мероприя́тие, ме́раpreventivní opatřeníпредупреди́тельные ме́рыučinit potřebná opatřeníприня́ть необходи́мые ме́ры

Vyskytuje se v

ochranný: ochranná opatřeníогради́тельные ме́ры

administrativní: administrativní opatřeníадминистрати́вные мероприя́тия

balíček: přen. balíček úsporných opatřeníпаке́т мероприя́тий по эконо́мии

bezpečnostní: přijmout bezpečnostní opatřeníприня́ть ме́ры безопа́сности

kárný: kárná opatřeníдисциплина́рные взы́скивания, кара́тельные ме́ры

krajní: krajní opatřeníкра́йние ме́ры

nepopulární: nepopulární opatřeníнепопуля́рные ме́ры

opatřit: opatřit lístky na premiéruраздобы́ть биле́ты на премье́ру

plošný: plošná opatření(все)о́бщие ме́ры

podnikat: podnikat opatřeníпредпринима́ть мероприя́тия

protipožární: protipožární opatřeníпротивопожа́рные ме́ры

předběžný: přijmout předběžná opatřeníприня́ть предвари́тельные ме́ры

razítko: opatřit co razítkemпоста́вить на что штамп

soubor: soubor opatřeníкомпле́кт мер(оприя́тий)

огради́тельный: ochranná opatřeníогради́тельные ме́ры

предупреди́тельный: preventivní opatřeníпредупреди́тельные ме́ры

предосторо́жность: bezpečnostní opatřeníме́ры предосторо́жности

противопожа́рный: protipožární opatřeníпротивопожа́рные мероприя́тия

э́кстренный: mimořádná opatřeníэ́кстренные ме́ры

opatření: učinit potřebná opatřeníприня́ть необходи́мые ме́ры