Hlavní obsah

důvod

Vyskytuje se v

pro: до́воды про и ко́нтраdůvody pro a proti

inventura: Закры́то на учёт.Z důvodu inventury zavřeno.

obava: по́вод для беспоко́йстваdůvod k obavám

proti: до́воды за и про́тивdůvody pro a proti

udání: без указа́ния/объявле́ния причи́ныbez udání důvodu

zdravotní: по состоя́нию здоро́вьяze zdravotních důvodů

профнеприго́дность: уво́лить за профнеприго́дностьpropustit z důvodu profesní nezpůsobilosti

сокраще́ние: уво́лен по сокраще́нию шта́товpropuštěn z důvodu snižování stavu zaměstnanců

дели́ть: дели́ть не́чего комуnení důvod k hádkám s kým

důvod: ве́ский аргуме́нтpádný důvod