Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (v čí prospěch, na čí podporu) за кого/что(děti, rodinu ap.) для кого/чего, в по́льзу кого/чегоKdo je pro?Кто за?důvody pro a protiдо́воды про и ко́нтра
  2. (vyjadřuje účel, cíl) для чего, на чтоhovor. ра́ди чегоpro zábavuра́ди развлече́нияjít pro lékařeидти́ за врачо́мumění pro uměníиску́сство для иску́сстваstezka pro cyklistyдоро́жка для велосипеди́стов, велосипе́дная доро́жка
  3. (kvůli) из-за кого/чего, по кому/чемуpro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́
  4. (pokud jde o) для кого/чего
  5. (vyjadřuje omezení časem, okolnostmi) для чего, на чтоpro začátek stačíдля нача́ла хва́титpro každý případна вся́кий слу́чай

Vyskytuje se v

domácnost: potřeby pro domácnostхозя́йственные това́ры

důkaz: osvobodit pro nedostatek důkazůоправда́ть за недоста́точностью ули́к

hlas: hlas pro/protiго́лос за/про́тив

holka: přen. holka pro všechnoде́вушка на побегу́шках

chodec: přechod pro chodceпешехо́дный перехо́д

: pro mě za měмне всё равно́

jistota: pro jistotuна вся́кий слу́чай, для ве́рности

jízdenka: zlevněná/poloviční jízdenka pro studentyпроездно́й биле́т для студе́нтов со ски́дкой 50%

každý: pro každý případна вся́кий слу́чай

nevidomý: škola pro nevidoméшко́ла для слепы́х

nic: pro nic za nicни за что, ни про что

pastva: pastva pro očiприя́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́нье

počasí: pro nepřízeň počasíиз-за непого́ды

pro forma: pro forma fakturaсчёт-профо́рма

přechod: přechod pro chodceпешехо́дный перехо́д

případ: pro všechny případyна все слу́чаи

smilování: pro smilování božíра́ди Христа́

spolek: spolek pro ochranu zvířatо́бщество защи́ты живо́тных

stezka: stezka pro chodce/cyklistyпешехо́дная/велосипе́дная доро́жка

styk: oddělení pro styk s veřejnostíотде́л по свя́зям с обще́ственностью

tentokrát: pro tentokrátна сей раз

ústav: ústav pro choromyslné/duševně nemocnéсумасше́дший дом, дом для умалишённых

výklenek: výklenek pro postelалько́в

za: pro nic za nicбеспричи́нно

zábava: pro zábavuдля развлече́ния

zařízení: čtecí zařízení (pro karty)счи́тывающее устро́йство (для карт)

zastoupení: výhradní zastoupení (pro Slovensko a Maďarsko)исключи́тельное представи́тельство (для Слова́кии и Ве́нгрии)

závěs: motor. závěs pro vlečný vozíkбукси́рный крюк

zevní: med. pro zevní použitíдля нару́жного примене́ния

absence: absence pro nemocотсу́тствие из-за боле́зни

angličtina: angličtina pro samoukyсамоучи́тель англи́йского языка́

být: být proбыть за

dělat: Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...

doběhnout: doběhnout pro lékyсбе́гать за лека́рством

doktor: jít pro doktoraидти́ за врачо́м

důchodce: slevy pro důchodceски́дки для пенсионе́ров

granule: granule pro psaсухо́й корм

hlasovat: hlasovat pro návrh/proti návrhuголосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́ния

hluchoněmý: znakový jazyk pro hluchoněméже́стовый глухонемы́х

humor: Má smysl pro humor.Не лишён чу́вства ю́мора.

ilustrace: pro ilustraciдля иллюстра́ции

interní: pouze pro interní potřebuто́лько для вну́треннего употребле́ния

jednohlasně: Poslanci hlasovali jednohlasně pro.Депута́ты проголосова́ли единогла́сно за.

jít: jít pro lékaře/pivoсбе́гать за до́ктором/пи́вом

klid: pro klid svědomíдля успокое́ния со́вести

kočka: žrádlo pro kočkyкорм для ко́шек

košík: košík pro psaнамо́рдник

krmivo: suché krmivo pro kočky a psyсухо́й корм для ко́шек и соба́к

legrace: všem pro legraciна поте́ху всем

nastávající: pro nastávající maminkyдля бу́дущих мам

nekuřák: vagon pro nekuřákyваго́н для некуря́щих

nepřítomný: Je nepřítomen pro nemoc.Он отсу́тствует из-за боле́зни.

nepřízeň: pro nepřízeň počasíиз-за непого́ды

nezájem: pro nezájemиз-за отсу́тствия интере́са

nezaměstnaný: rekvalifikační kurzy pro nezaměstnanéпереподгото́вка безрабо́тных

oddělení: oddělení pro kuřákyотделе́ние для куря́щих

ohrada: ohrada pro dobytekзаго́н

osoba: večeře pro šest osobу́жин на шесть персо́н

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

osobní: množství pro osobní potřebuма́сса для ли́чного по́льзования

paráda: To je jen pro parádu.Э́то то́лько для красоты́.

platit: Zákon platí pro všechny.Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.

plošina: plošina pro vozíčkářeподъёмник (для инвали́дов)

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

podpůrný: podpůrný fond pro bydleníжили́щный субсидиа́рный фонд

pokročilý: kurz pro pokročiléкурс для продви́нутых (ученико́в)

pokročilý: angličtina pro středně pokročiléангли́йский для продолжа́ющих/сре́днего у́ровня

povídat: povídat si něco pro sebeбормота́ть под но́с

proti: důvody pro a protiдо́воды за и про́тив

předpoklad: Máš předpoklady pro tuto práci.У тебя́ предпосы́лки для э́той рабо́ты.

přiběhnout: přiběhnout pro raduобрати́ться за сове́том

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

rampa: rampa pro vozíčkářeпа́ндус для инвали́дов

samouk: angličtina pro samoukyсамоучи́тель англи́йского языка́

sebeobrana: kurzy sebeobrany pro ženyку́рсы самооборо́ны для же́нщин

sjet: Sjedu pro vás autem.Я зае́ду за ва́ми на маши́не.

smysl: Má smysl pro humor.У него́ чу́вство ю́мора.

srovnání: jen pro srovnáníпро́сто для сравне́ния

ubytovna: ubytovna pro dělníkyобщежи́тие для рабо́чих

učebnice: učebnice pro samoukyсамоучи́тель

úplnost: pro úplnost dodatдля полноты́ информа́ции

upřesnění: jen pro upřesněníто́лько для уточне́ния

útulek: útulek pro psyприю́т для соба́к

uživatel: manuál pro uživateleруково́дство по́льзователя

vozíčkář: přístupný pro vozíčkářeдосту́пный для (инвали́дов-)коля́сочников

výhoda: výhody pro zákazníkyвы́годы для зака́зчиков

začátečník: přípravný kurz pro začátečníkyвво́дный курс для начина́ющих

začátečník: učebnice pro začátečníkyуче́бник для начина́ющих

zájemce: informace pro zájemceинформа́ция для заинтересо́ванных лиц

zajít: Zajdi pro cigarety!Сходи́ за сигаре́тами!