Hlavní obsah

výhoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • вы́года, преиму́щество(výsada, úleva) льго́таmít výhodyпо́льзоваться вы́годамиTo má své výhody i nevýhody.Э́то име́ет свои́ плю́сы и ми́нусы.výhody pro zákazníkyвы́годы для зака́зчиковpolit. doložka nejvyšších výhodкла́узула о наибо́льшем благоприя́тствовании

Vyskytuje se v

doložka: кла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствованииdoložka nejvyšších výhod

zaměstnanecký: дополни́тельные льго́ты рабо́тникомzaměstnanecké výhody

výhoda: кла́узула о наибо́льшем благоприя́тствованииpolit. doložka nejvyšších výhod