Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev, příklad) слу́чай, приме́рv některých případechв не́которых слу́чаяхv takovém případěв тако́м слу́чаеojedinělý/mimořádný/konkrétní případодино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чай
  2. (věc, záležitost) слу́чай, статья́(trestní ap.) де́лоztracený případги́блое де́ло
  3. (výskyt) слу́чай
  4. (událost) слу́чай, собы́тие
  5. (možnost) слу́чай, возмо́жностьpojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зниv případě potřebyв слу́чае на́добностиv žádném případěни в ко́ем слу́чаеv každém případěв любо́м слу́чаеpro všechny případyна все слу́чаиv nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

Vyskytuje se v

každý: на вся́кий слу́чайpro každý případ

opačný: в проти́вном слу́чаеv opačném případě

postoupit: перенести́ де́ло в судpostoupit případ soudu

pro: на вся́кий слу́чайpro každý případ

ztracený: поте́рянный слу́чайztracený případ

bezprecedentní: беспрецеде́нтный слу́чайbezprecedentní případ

daný: в да́нном слу́чаеv daném případě

horší: в ху́дшем слу́чаеv horším případě

jednotlivý: в отде́льных слу́чаяхv jednotlivých případech

krajní: в кра́йнем слу́чаеv krajním případě

kuriózní: курьёзный слу́чайkuriózní případ

odložený: глухо́е де́ло, вися́к, глуха́рьodložený případ nevyšetřený zločin ap.

odstrašující: устраша́ющий приме́рodstrašující případ

řada: в ря́де слу́чаевv řadě případů

určitý: в определённых слу́чаяхv určitých případech

výjimečný: исключи́тельный слу́чайvýjimečný případ

vysvětlitelný: труднообъясни́мый слу́чайtěžko vysvětlitelný případ

vzácný: ре́дкий слу́чайvzácný případ

zablokovat: заблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́риzablokovat kartu v případě její ztráty

zamotaný: запу́танное де́лоzamotaný případ

beznadějný: безнадёжный слу́чай, ги́блое де́ло, o člověku ко́нченный челове́кbeznadějný případ

potřeba: при необходи́мостиv případě potřeby

žádný: ни в ко́ем слу́чае, нико́им о́бразомv žádném případě

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

необходи́мость: в слу́чае необходи́мостиv případě potřeby

вообще́: Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.

исключи́тельный: исключи́тельный слу́чайvýjimečný případ

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

ни: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě

одино́чный: одино́чный слу́чайojedinělý případ

раз: в пе́рвый разpoprvé, v prvním případě

ре́дкий: ре́дкий слу́чайojedinělý případ

ча́стный: ча́стный слу́чайojedinělý případ

případ: ги́блое де́лоztracený případ