Hlavní obsah

исключи́тельный

Vyskytuje se v

eminentní: eminentní zájem na čem, o coисключи́тельный интере́с к чему

zastoupení: výhradní zastoupení (pro Slovensko a Maďarsko)исключи́тельное представи́тельство (для Слова́кии и Ве́нгрии)

jedinečný: jedinečná možnostисключи́тельный слу́чай

případ: ojedinělý/mimořádný/konkrétní případодино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чай

talent: výjimečný talentисключи́тельное дарова́ние

výjimečný: výjimečný případисключи́тельный слу́чай