Hlavní obsah

zvláštní

Přídavné jméno

  1. (podivný) стра́нный, необыча́йный(člověk ap.) своеобра́зный
  2. (specifický, osobitý) специа́льный, осо́быйvěnovat čemu zvláštní pozornostудели́ть чему осо́бое внима́ниеzvláštní znameníосо́бые приме́тыzvláštní školaвспомога́тельная шко́лаzvláštní zpravodajспецко́р, специа́льный корреспонде́нтjednotka zvláštního nasazeníспецна́з, отря́д осо́бого назначе́ния
  3. (mimořádný) осо́бый, исключи́тельный(úspěch ap.) чрезвыча́йныйzvláštní komiseчрезвыча́йная коми́ссияzvláštní nadáníосо́бый тала́нт
  4. (samostatný) отде́льный, самостоя́тельный

Vyskytuje se v

dopisovatel: zvláštní dopisovatelспецко́р, специа́льный корреспонде́нт

jednotka: jednotka zvláštního nasazeníотря́д осо́бого назначе́ния

škola: zvláštní školaшко́ла для дете́й с заде́ржкой психи́ческого разви́тия

vlak: zvláštní vlakдополни́тельный по́езд

znamení: zvláštní znameníосо́бенный знак

zpravodaj: zvláštní/válečný zpravodajспециа́льный/вое́нный корреспонде́нт

komise: zvláštní/expertní komiseспециа́льная/экспе́ртная коми́ссия

vydání: zvláštní vydání (novin)экстре́нный вы́пуск (газе́ты)

vyslanec: zvláštní vyslanecспециа́льный посла́нник