Hlavní obsah

zvláštně

Vyskytuje se v

dopisovatel: zvláštní dopisovatelспецко́р, специа́льный корреспонде́нт

jednotka: jednotka zvláštního nasazeníотря́д осо́бого назначе́ния

škola: zvláštní školaшко́ла для дете́й с заде́ржкой психи́ческого разви́тия

vlak: zvláštní vlakдополни́тельный по́езд

znamení: zvláštní znameníосо́бенный знак

zpravodaj: zvláštní/válečný zpravodajспециа́льный/вое́нный корреспонде́нт

zvláštní: zvláštní školaвспомога́тельная шко́ла

komise: zvláštní/expertní komiseспециа́льная/экспе́ртная коми́ссия

vydání: zvláštní vydání (novin)экстре́нный вы́пуск (газе́ты)

vyslanec: zvláštní vyslanecспециа́льный посла́нник

корреспонде́нт: zvláštní zpravodajспециа́льный корреспонде́нт

обстоя́тельство: za zvláštních okolnostíпри стра́нных обстоя́тельствах

осо́бенно: nic moc, nic zvláštního не осо́бенно

специа́льный: zvláštní vydání novinспециа́льный вы́пуск газе́ты

эффе́кт: zvláštní efektyспециа́льные эффе́кты