Hlavní obsah

специа́льный

Přídavné jméno-ая, -ое; -лен, -льна

  1. speciální, osobitý, zvláštní vybavení ap.специа́льное зада́ниеspeciální úkol velmi důležitýспециа́льный вы́пуск газе́тыzvláštní vydání novin
  2. odborný, speciální termín ap.специа́льное образова́ниеodborné vzdělání