Hlavní obsah

zpravodaj

Vyskytuje se v

válečný: válečný zpravodajвое́нный корреспонде́нт

zvláštní: zvláštní zpravodajспецко́р, специа́льный корреспонде́нт

корреспонде́нт: zvláštní zpravodajспециа́льный корреспонде́нт

обозрева́тель: válečný zpravodajвое́нный обозрева́тель

со́бственный: vlastní zpravodajсо́бственный корреспонде́нт

zpravodaj: zvláštní/válečný zpravodajспециа́льный/вое́нный корреспонде́нт