Hlavní obsah

válečný

Přídavné jméno

  • вое́нныйkniž. бра́нныйválečný zločinecвое́нный престу́пникválečná loďвое́нный кора́бльválečný zpravodajвое́нный корреспонде́нт

Vyskytuje se v

pole: по́ле би́твы/бо́яbitevní/válečné pole

tažení: вое́нный похо́дválečné tažení

zpravodaj: специа́льный/вое́нный корреспонде́нтzvláštní/válečný zpravodaj

hrdina: геро́й войны́válečný hrdina

loď: вое́нный кора́бльválečná loď

zajatec: военнопле́нныйválečný zajatec

zločinec: вое́нный престу́пникválečný zločinec

sekera: вы́йти на тропу́ войны́vykopat válečnou sekeru

zakopat: зары́ть топо́р войны́, помири́тьсяzakopat válečnou sekeru

корреспонде́нт: вое́нный корреспонде́нтválečný zpravodaj

обозрева́тель: вое́нный обозрева́тельválečný zpravodaj

престу́пник: вое́нный престу́пникválečný zločinec

состоя́ние: находи́ться в состоя́нии войны́být ve válečném stavu

геро́й: геро́й войны́válečný hrdina

válečný: вое́нный престу́пникválečný zločinec