Hlavní obsah

со́бственный

Vyskytuje se v

спина́: poznat co na vlastní kůžiузна́ть на со́бственной спине́ что

и́мя: vlastní jménoсо́бственное и́мя

корреспонде́нт: vlastní zpravodajсо́бственный корреспонде́нт

со́бственно: po pravdě, přesněji řečenoсо́бственно говоря́

сок: vařit se ve vlastní šťávěвари́ться в со́бственном соку́

branka: vlastní brankaгол в со́бственные воро́та, автого́л

gól: vlastní gólавтого́л, гол в со́бственные воро́та

pocítit: pocítit na vlastní kůžiиспыта́ть на со́бственной шку́ре

ruka: do vlastních rukouв со́бственные ру́ки

vlastní: do vlastních rukouв со́бственные ру́ки

iniciativa: z vlastní iniciativyпо со́бственной инициати́ве

názor: vlastní názorсо́бственное мне́ние

oko: na vlastní očiсо́бственными глаза́ми, воо́чию

propustit: propustit na vlastní žádostуво́лить по со́бственному жела́нию

přičinění: vlastní přičiněníсо́бственное стара́ние

svůj, svá, své, svoje: (ne)věřit svým očím(не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м

šťáva: dusit maso ve vlastní šťávěгото́вить мя́со в со́бственном соку́

utvořit: utvořit si vlastní názorсформирова́ть своё со́бственное мне́ние

vůle: udělat co z vlastní vůleсде́лать что по со́бственному жела́нию

zakusit: zakusit co na vlastní kůžiиспыта́ть что на со́бственной шку́ре

zásoba: z vlastních zásobиз со́бственных припа́сов

zkušenost: z vlastní zkušenostiпо со́бственному о́пыту

žádost: rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию

kůže: pocítit na vlastní kůžiиспыта́ть на со́бственной шку́ре

nos: nevidět si na špičku nosuда́льше со́бственного но́са не ви́деть

okusit: okusit co na vlastní kůžiиспыта́ть что на со́бственной шку́ре

postavit se: postavit se na vlastní nohyвстать на со́бственные но́ги

poznat: poznat na vlastní kůžiиспыта́ть на со́бственной шку́ре

právo: vzít právo do vlastních rukouвзять пра́во в со́бственные ру́ки

slyšet: Slyšel jsem to na vlastní uši.Я э́то слы́шал со́бственными уша́ми.

vařit se: vařit se ve vlastní šťávěвари́ться в со́бственном соку́

со́бственный: vlastní zpravodajсо́бственный корреспонде́нт