Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) глаз, о́коmodré/hnědé očiголубы́е/ка́рие глаза́přimhouřit očiприщу́рить глаза́otevřít očiоткры́ть глаза́sklopit očiопусти́ть глаза́na vlastní očiсо́бственными глаза́ми, воо́чию
  2. (smyčka, kroužek) сило́к, пе́тляmít oko na punčošeиме́ть пе́тлю на чулке́
  3. (co připomíná oko) глаз, очко́mořské okoго́рное о́зероmagické okoмаги́ческий глазpaví okoпавли́ний глазvraní okoворо́ний глаз

Vyskytuje se v

třeštit: třeštit oči, třeštit zrakdívat se пя́лить/тара́щить глаза́

valit: valit oči/bulvypoulit тара́щить/пя́лить глаза́

vyboulit: vyboulit očivytřeštit вы́таращить/вы́пучить глаза́

čtyři: mezi čtyřma očimaс гла́зу на́ глаз

druhý: druhé oči brýleвторы́е глаза́

hnědý: hnědé očiка́рие глаза́

kuří: kuří okoмозо́ль

mezi: mezi čtyřma očimaс гла́зу на глаз

obrace: oko upletené obraceизна́ночная петля́

od, ode: měřit od okaме́рить на глаз(о́к)

oko: mořské okoго́рное о́зеро

pastva: pastva pro očiприя́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́нье

paví: babočka paví oko(дневно́й) павли́ний глаз

podle: podle okaна глазо́к

psí: Měl psí oči.У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.

volský: gastr. volské okoяи́чница-глазу́нья

výtok: výtok z očíвыделе́ния из глаз

akomodace: akomodace okaаккомода́ция гла́за

do: dívat se do očíсмотре́ть в глаза́

hltat: hltat koho očimaпожира́ть глаза́ми

chrpově: chrpově modré očiнебе́сно/василько́во голубы́е глаза́

klesat: klesat v očích jinýchпа́дать в глаза́х други́х

klížit se: Oči se klíží.Глаза́ слипа́ются.

lahodit: lahodit okuласка́ть глаз

mžitka: mžitky před očimaмельтеше́ние пе́ред глаза́ми

pouhý: viditelný pouhým okemви́димый невооружённым гла́зом

přejíždět: přejíždět očimaша́рить глаза́ми

přimhouřit: přimhouřit očiприщу́рить глаза́

přivřít: přivřít očiприщу́рить глаза́

sklopit: sklopit očiопусти́ть глаза́, поту́пить взор

smaragdový: smaragdové očiизумру́дные глаза́

spustit: nespustit oči z kohoне спуска́ть глаз с кого

světle: světle zelené očiсве́тло-зелёные глаза́

světlý: světlé očiсве́тлые глаза́

svůj, svá, své, svoje: (ne)věřit svým očím(не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м

šetřit: šetřit si zdraví/oči/sílyбере́чь здоро́вье/глаза́/си́лы

tmavohnědý: tmavohnědé očiка́рие глаза́

váček: váčky pod očimaмешки́ под глаза́ми

vykulit: vykulit oči údivemвы́таращить глаза́ от удивле́ния

výplach: med. výplach očí/žaludkuпромыва́ние глаз/желу́дка

vyrazit: vyrazit komu zub/okoвы́шибить кому зуб/глаз

zakoulet: zakoulet očimaповраща́ть глаза́ми

zamhouřit: zamhouřit očiзажму́рить глаза́

zapadlý: zapadlé očiвпа́вшие глаза́

zavřít: zavřít očiзакры́ть глаза́

zvednout: zvednout oči ke komuподня́ть глаза́ на кого

zvlhlý: zvlhlé očiвла́жные глаза́

bít: bít do očíреза́ть глаза́, броса́ться в глаза́

důlek: Lezou mu oči z důlků.Его́ глаза́ ле́зут на лоб.

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimaговори́ть с кем с гла́зу на глаз

chránit: chránit koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

klapka: mít klapky na očíchиме́ть шо́ры на глаза́х

koulet: koulet očimaвраща́ть глаза́ми

koutek: zahlédnout co koutkem okaуви́деть что кра́ем гла́за

navrch: Má oči navrch hlavy.У него́ глаза́ вы́лезли на лоб.

oba, obě: přivřít nad čím obě očiсмотре́ть сквозь па́льцы на что, закры́ть глаза́ на что

obrátit: obrátit oči v sloupзакати́ть глаза́

odhadnout: odhadnout od okaприки́нуть на глаз

opatrovat: opatrovat koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

otevřený: mít oči otevřenéбыть настороже́

otevřít se: Otevřely se mu oči.У него́ откры́лись глаза́.

pěst: být jako pěst na okoни к селу́ ни к го́роду, ob. ни прише́й ни пристегни́

podívat se: podívat se smrti/pravdě do očíпосмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́

pohledět: pohlédnout pravdě do očíпосмотре́ть пра́вде в глаза́

povědět: povědět (celou) pravdu do očíвы́сказать в лицо́ всю пра́вду

pravda: podívat se pravdě do očíпосмотре́ть пра́вде в глаза́

pro: pro (jeho) krásné očiра́ди (его́) прекра́сных глаз

přecházet: až oči přecházejíпрям глаза́м больно́

pytel: Má pytle pod očima.У неё мешки́ под глаза́ми.

sloup: obrátit oči v sloupзакати́ть глаза́

sníst: Div ji nesní očima.Он пожира́ет её глаза́ми.

spadnout: Spadly mu šupiny z očí.У него́ глаза́ откры́лись/пелена́ с глаз упа́ла.

stopka: mít oči na stopkáchгляде́ть в о́ба (глаза́)

strach: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ велики́.

střežit: střežit koho/co jako oko v hlavěбере́чь/храни́ть кого/что как зени́цу о́ка

střízlivý: dívat se na svět střízlivýma očimaсмотрю́ на мир тре́звыми глаза́ми

tam: jít tam, kam oči vedouидти́ туда́, куда́ глаза́ глядя́т

trn: Jsem mu trnem v oku.Я у него́ как бельмо́ на глазу́.

věřit: nevěřit svým očímне ве́рить свои́м глаза́м

vlastní: vidět na vlastní očiви́деть свои́ми со́бственными глаза́ми

vodnatý: vodnaté oči bezbarvé,mdléводяни́стые глаза́

z, ze: Kouká mu to z očí.По глаза́м ви́дно.

za: oko za oko, zub za zubо́ко за о́ко, зуб за́ зуб

kulit: kulit očiтара́щить глаза́

бро́ситься: praštit do očí бро́ситься в глаза́

ка́пля: kapky do očíглазны́е ка́пли

округли́ть: vyvalit očiокругли́ть глаза́

пе́тля: oko hladce/obrace při pleteníлицева́я/изна́ночная пе́тля

прилипа́ть: viset očima na kom/čemприлипа́ть глаза́ми к кому/чему

сверка́ть: blýskat očima, vyjadřovat prudké cityсверка́ть глаза́ми

смерть: dívat se smrti do očíсме́рти в глаза́ смотре́ть

спусти́ться: spadnout na zem, otevřít očiспусти́ться с облако́в

яи́чница: volské okoяи́чница-глазу́нья

броса́ться: být nápadný, bít do očíброса́ться в глаза́

вели́кий: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

взгляд: hovor. mrknout (se), kouknout se, hodit oko na koho/coбро́сить взгляд на кого/что

впива́ться: vpíjet se očima do koho/čehoвпива́ться глаза́ми в кого/что

вы́таращенный: vytřeštěné očiвы́таращенные глаза́

глаз: krátkozraké očiблизору́кие глаза́

доло́й: Táhni/Jdi mi z očí!Уйди́ с глаз доло́й!

закры́ть: zavřít očiзакры́ть глаза́

ка́рий: hnědé očiка́рие глаза́

опусти́ть: sklopit očiопусти́ть глаза́

бере́чь: opatrovat koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

бура́вить: provrtávat očima kohoбура́вить глаза́ми кого

ве́рить: nevěřit vlastním uším/očímне ве́рить свои́м уша́м/глаза́м

взгляну́ть: pohlédnout pravdě do očíвзгляну́ть пра́вде в глаза́

вон: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й из се́рдца вон.

во́рон: Vrána vráně oči nevyklove.Во́рон во́рону глаз не вы́клюет.

зе́ркало: oko je zrcadlo dušeглаза́ зе́ркало души́

край: zahlédnout co koutkem okaви́деть что кра́ем гла́за

моргну́ть: bez mrknutí oka, bez dlouhého rozmýšleníне моргну́в гла́зом

о́зеро: kdo má oči jako studánkyглаза́ как озёра у кого

о́ко: Oko za oko, zub za zub.О́ко за о́ко, зуб за зуб.

откры́ться: komu se otevřely očiглаза́ откры́лись у кого

попрека́ть: vyčítat nos mezi očimaпопрека́ть куско́м хле́ба

пу́чить: poulit oči, hovor. valit očiпу́чить глаза́

расти́: Rostl přímo před očima.Он рос пря́мо на глаза́х.

свеча́: ztrácí se před očima, hubne kdoта́ет как свеча́ кто

синя́к: kruhy pod očimaсиняки́ под глаза́ми

страх: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.