Hlavní obsah

pravda

Vyskytuje se v

objektivní: объекти́вная и́стинаobjektivní pravda

po: по пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́тьpo pravdě řečeno

být: Не пра́вда ли?Není-liž pravda?

hájit: стоя́ть за пра́вдуhájit pravdu

holý: чи́стая пра́вдаholá pravda

mít: быть правmít pravdu

otřepaný: изби́тая и́стинаotřepaná pravda

prokázat: доказа́ть а́либи/и́стинуprokázat alibi/pravdu

připustit: Я согла́сен допусти́ть, что он прав.Jsem ochoten připustit, že má pravdu.

říct: сказа́ть всю пра́вду комуříci celou pravdu komu

zlomek: ни до́ли и́стиныani zlomek pravdy

něco: В э́том есть до́ля пра́вды.Něco pravdy na tom je.

podívat se: посмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́podívat se smrti/pravdě do očí

pohledět: посмотре́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

povědět: вы́сказать в лицо́ всю пра́вдуpovědět (celou) pravdu do očí

ven: раскры́ть ка́рты(vy)jít s pravdou ven

vítězit: И́стина торжеству́ет.Pravda vítězí.

vyjít: раскры́ть ка́рты, пойти́ в откры́туюvyjít s pravdou ven

vždyť: Ведь э́то же пра́вда!Vždyť je to pravda!

zrnko: зерно́ и́стиныzrnko pravdy

наго́й: нага́я и́стинаholá pravda

со́бственно: со́бственно говоря́po pravdě, přesněji řečeno

добра́ться: добра́ться до и́стиныdopátrat se pravdy

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

пра́вый: Ты права́.Máš pravdu.

су́щность: В су́щности, он прав.Má v podstatě pravdu.

взгляну́ть: взгляну́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

посло́вица: Посло́вица не ми́мо мо́лвится.Na každém šprochu pravdy trochu.

пра́вда: Пра́вда глаза́ ко́лет.Pro pravdu se každý zlobí.

уверя́ть: Уверя́ю тебя́, что я прав.Ubezpečuji tě, že mám pravdu.

pravda: го́лая/и́стинная пра́вдаholá/čistá pravda