Hlavní obsah

zásoba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rezerva) запа́с, резе́рв(surovin, peněz ap.) ресу́рсenergetické zásobyэнергети́ческий запа́сzásoby dřívíзагото́вка древеси́ныZásoby došly.Запа́сы вы́шли.železná zásobaавари́йный запа́сdo zásobyпро запа́с
  2. slovní zásoba слова́рный запа́с, ле́ксикаaktivní/pasivní slovní zásobaакти́вный/пасси́вный слова́рный запа́с
  3. zásoby (potraviny) припа́сы, запа́сыzásoby na zimuзапа́сы на зи́муz vlastních zásobиз со́бственных припа́сов

Vyskytuje se v

aktivní: ling. aktivní slovní zásobaакти́вный слова́рный запа́с

slovní: ling. slovní zásobaслова́рный запа́с

železný: železná zásobaавари́йный запа́с

akumulovat: akumulovat teplo/energii/zásobyаккумули́ровать тепло́/эне́ргию/ресу́рсы

celosvětový: celosvětové zásoby ropyмировы́е запа́сы не́фти

doplnění: doplnění zásobпополне́ние запа́сов

dříví: zásoby dřívíзагото́вка древеси́ны

skladový: skladové zásobyскладско́й запа́с

udělat: udělat si zásobyзапасти́сь

запа́с: železná zásobaнеприкоснове́нный запа́с

съестно́й: zásoby potravin, proviantсъестны́е припа́сы

ко́нчиться: Zásoby došly.Запа́сы ко́нчились.

слова́рный: slovní zásobaслова́рный запа́с

сыро́й: zásoby surové ropyзапа́сы сыро́й не́фти

zásoba: železná zásobaавари́йный запа́с