Hlavní obsah

slovní

Přídavné jméno

  • слове́сныйling. slovní druhчасть ре́чиling. slovní zásobaслова́рный запа́сslovní hříčkaкаламбу́р

Vyskytuje se v

zásoba: слова́рный запа́с, ле́ксикаslovní zásoba

aktivní: акти́вный слова́рный запа́сling. aktivní slovní zásoba

druh: часть ре́чиling. slovní druh

fotbal: города́slovní fotbal

hříčka: игра́ слов, каламбу́рslovní hříčka

neohebný: неизменя́емые ча́сти ре́чиneohebné slovní druhy

ustálený: усто́йчивое словосочета́ниеling. ustálené slovní spojení

часть: ча́сти ре́чиslovní druhy

слова́рный: слова́рный запа́сslovní zásoba

slovní: часть ре́чиling. slovní druh