Hlavní obsah

часть

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. часть све́та světadíl

Vyskytuje se v

речь: slovní druhyча́сти ре́чи

часть: světadílчасть све́та

прое́зжий: vozovka, jízdní dráhaпрое́зжая часть (доро́ги)

составно́й: součást, složkaсоставна́я часть

část: po částechпо частя́м

denní: denní rozkazприка́з по ча́сти

díl: náhradní dílyзапча́сти, запасны́е ча́сти

druh: ling. slovní druhчасть ре́чи

náhradní: náhradní dílзапча́сть, запасна́я часть

neohebný: neohebné slovní druhyнеизменя́емые ча́сти ре́чи

slovní: ling. slovní druhчасть ре́чи

studijní: studijní odděleníуче́бный отде́л, уче́бная часть

útvar: pěchotní/letecký útvarпехо́тная/авиацио́нная часть

valný: z valné částiпо бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стью

dědický: dědický podílчасть насле́дства

dezertér: vojenský dezertérсамово́льно оста́вивший часть

elitní: elitní vojenská jednotkaэли́тная вои́нская часть, гва́рдия

muset: To tě nemusí zajímat.Э́то не по твое́й ча́сти.

nedílný: nedílná součástнеотъе́млемая часть

odpadnout: Část posluchačů odpadla.Часть слу́шателей отсея́лась.

rozložit: rozložit text do několika částíразби́ть текст на не́сколько часте́й

součást: nedílná součástнеотъе́млемая часть

материа́льный: materiálně technické vybaveníматериа́льная часть