Hlavní obsah

druh

Vyskytuje se v

číslovka: druhové/násobné číslovkyсобира́тельные/кра́тные числи́тельные

druh: ling. slovní druhчасть ре́чи

neohebný: neohebné slovní druhyнеизменя́емые ча́сти ре́чи

slovní: ling. slovní druhчасть ре́чи

živočišný: zool. živočišný druhви́ды живо́тных

вид: rostlinné druhyви́ды расте́ний

спу́тник: životní druh, manželспу́тник жи́зни

часть: slovní druhy ча́сти ре́чи

собра́т: spolubojovník, druh ve zbraniсобра́т по ору́жию