Hlavní obsah

вид

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о ви́де/в виду́/на виду́

 1. в ви́де кого/чего ve formě, v podobě koho/čeho, jako kdo/coв ви́де помо́щникаjako pomocník
 2. вид на жи́тельство povolení k trvalému pobytu
 3. де́лать вид tvářit se, přetvařovat se
 4. име́ть в виду́ mít na mysli, mínitКого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?
 5. име́ть в виду́ mít na zřeteli co, pamatovat na co
 6. име́ть в виду́ předpokládat, mít v úmyslu, počítat s čím
 7. име́ть ви́ды на кого/что počítat s kým/čím
 8. не показа́ть ви́ду nedat na sobě znát, neukázat co
 9. под ви́дом того́ что pod záminkou že
 10. упусти́ть из ви́ду что pustit ze zřetele co, pozapomenout na co

Podstatné jméno, rod mužský

 1. druh v systematiceви́ды расте́нийrostlinné druhyви́ды живо́тныхživočišné druhy
 2. druh, typвид спо́ртаdruh sportu
 3. ling.vid

Vyskytuje se v

вне́шний: vzhled, zevnějšek, vnější podoba věci ap.вне́шний вид

несоверше́нный: nedokonavý vidнесоверше́нный вид

соверше́нный: dokonavý vid slovesa ap.соверше́нный вид

теря́ть: ztrácet z dohledu koho/co, ztrácet kontakt s kýmтеря́ть из ви́ду кого/что

техни́ческий: technické sportovní disciplínyтехни́ческие ви́ды спо́рта

вид: rostlinné druhyви́ды расте́ний

глаго́л: sloveso dokonavéглаго́л соверше́нного ви́да

знато́к: pohledem znalceс ви́дом знатока́

све́рху: pohled shoraвид све́рху

холо́дный: nastudenoв холо́дном ви́де

де́лать: tvářit seде́лать вид

заяви́ть: schválit povolení k pobytuзаяви́ть вид на жи́тельство

сде́лать: zatvářit seсде́лать вид

экстрема́льный: extrémní sportyэкстрема́льные ви́ды спо́рта

филосо́фский: mluvit s vážnou tváříговори́ть с филосо́фским ви́дом

dokonavý: dokonavý vidсоверше́нный вид

forma: ve zkrácené forměв сокращённом ви́де

mysl: mít na mysli koho/coиме́ть в виду́ кого/что

nedokonavý: nedokonavý vidнесоверше́нный вид

obojí: přijímat pod obojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

perspektiva: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

pod, pode: přijímat pod obojí (způsobou)причаща́ться под обо́ими ви́дами

podobojí: přijímat podobojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

podroušený: v podroušeném stavuвы́пивши, в полупья́ном ви́де

pohled: pohled shora/z boku/zespoduвид све́рху/сбо́ку/снизу́

ptačí: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

sloveso: dokonavé/nedokonavé slovesoглаго́л соверше́нного/несоверше́нного ви́да

trvalý: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖ

vést: vést co v patrnostiиме́ть в виду́, учи́тывать что

vid: dokonavý/nedokonavý vidсоверше́нный/несоверше́нный вид

z, ze: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

zimní: sport. zimní sportyзи́мние ви́ды спо́рта

zpětný: zpětné zrcátkoзе́ркало за́днего ви́да

zrcátko: motor. zpětné zrcátkoзе́ркало за́днего ви́да

zřetel: mít na zřeteli coиме́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние что

žabí: žabí perspektivaвид сни́зу

živočišný: zool. živočišný druhви́ды живо́тных

dát: Nedal na sobě nic znát.Он не по́дал ви́ду.

dávat: Nedává na sobě nic znát.Он не пока́зывает ви́ду.

dohled: zmizet z dohleduисче́знуть из ви́ду

druh: druh sportuвид спо́рта

extrémní: extrémní sportyэкстрема́льные ви́ды спо́рта

kyselý: kyselý výrazки́слый вид

podoba: v elektronické podoběв электро́нном ви́де, в электро́нной фо́рме

povolení: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖ

předstírat: Předstírá, že neposlouchá.Он де́лает вид, что не слу́шает.

upravený: upravený zevnějšekопря́тный вид

vodní: vodní sportyво́дные ви́ды спо́рта

výhled: pokoj s výhledem na mořeко́мната с ви́дом на мо́ре

vyhlídka: vyhlídky do budoucnostiви́ды на бу́дущее

vypadat: Vypadá zdravě.Он вы́глядит здо́рово., У него́ здоро́вый вид.

na: mít na pamětiиме́ть в виду́