Hlavní obsah

pohled

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (podívání se) взгляд, взор кого/чего на кого/чтоupřít pohled na koho/coустреми́ть взор на кого/чтоvrhat pohledy na kohoброса́ть взгля́ды на кого/что
  2. (podívaná) видpohled shora/z boku/zespoduвид све́рху/сбо́ку/снизу́čelní pohledвид спе́реди, гла́вный видcelkový pohledо́бщий вид
  3. (hledisko, postoj) взгляд, то́чка зре́ния, мне́ниеz mého pohleduс мое́й то́чки зре́ния, на мой взглядpohled z jiného úhluвзгляд под други́м угло́м
  4. (pohlednice) откры́тка ви́дом), почто́вая ка́рточка

Vyskytuje se v

perspektiva: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

ptačí: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

úhel: zorný úhel, úhel pohleduто́чка зре́ния, у́гол зре́ния

z, ze: pohled z ptačí perspektivyвид с пти́чьего полёта

chlípný: chlípný pohledпохотли́вый взгляд

nenávistný: nenávistný pohledвражде́бный взгляд

pátravý: pátravý pohledпытли́вый взгляд

přiblížit: přiblížit úhly pohleduсбли́зить то́чки зре́ния

přitahovat: přitahovat pohledy kohoпривлека́ть взгля́ды кого

uhnout: uhnout pohledemотвести́ глаза́

ulpět: ulpět pohledem na kom/čemпри́стально посмотре́ть на кого/что, засты́ть взгля́дом на ком/чём

vyměnit: vyměnit si pohledy s kýmперегляну́ться, обменя́ться взгля́дами с кем

zabouchnout se: zabouchnout se na první pohledвтре́скаться/влюби́ться с пе́рвого взгля́да

závistivý: závistivé pohledyзави́стливые взгля́ды

láska: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

ostříží: ostříží pohledпронзи́тельный взгляд

propíchnout: propíchnout pohledemпронзи́ть взгля́дом

sjíždět: sjíždět koho pohledem od hlavy k patěосма́тривать с головы́ до но́г кого

skelný: skelný pohledстекля́нный взгляд

zamilovat se: zamilovat se do koho na první pohledвлюби́ться в кого с пе́рвого взгля́да

влюби́ться: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

знато́к: pohledem znalceс ви́дом знатока́

зре́лище: pohled pro bohyзре́лище для бо́гов

лучи́стый: zářící pohledлучи́стый взгляд

мета́ть: vrhat rozzlobené pohledyмета́ть гне́вные взгля́ды

прилипа́ть: viset pohledem na kom/čem, upírat pohled ke komu/čemuприлипа́ть взо́ром

простра́нство: mít nepřítomný pohled, expr. koukat do blbaсмотре́ть в простра́нство

све́рху: pohled shoraвид све́рху

бе́глый: letmý pohledбе́глый взгляд

бы́стрый: letmý pohledбы́стрый взгляд

взгляд: vrhat po sobě pohledy, vyměňovat si pohledyобменя́ться взгля́дами

взор: laskavý pohledла́сковый взор

вид: na pohledна вид

вражде́бный: nenávistný pohledвражде́бный взгляд

вызыва́ющий: vyzývavý pohledвызыва́ющий взгляд

ледяно́й: ledový pohledледяно́й взгляд

любо́вь: láska na první pohledлюбо́вь с пе́рвого взгля́да

ра́курс: vidět co z nového úhlu pohleduуви́деть что в но́вом раку́рсе

с: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

серди́тый: rozhněvaný pohledсерди́тый взгляд

серьёзный: soustředěný pohledсерьёзный взгляд

сме́рить: změřit pohledemсме́рить взгля́дом

стекля́нный: skelný pohledстекля́нный взгляд

глаз: oči se rozzářily (při pohledu) na co, moci na čem oči nechatглаза́ разгоре́лись на что

пронзи́ть: probodnout pohledemпронзи́ть взгля́дом

pohled: pohled shora/z boku/zespoduвид све́рху/сбо́ку/снизу́