Hlavní obsah

názor

Vyskytuje se v

soukromý: soukromý názorли́чное мне́ние

změnit: změnit názorизмени́ть своё мне́ние, переубеди́ться

bezpočet: bezpočet hvězd/obětí/názorůнеисчисли́мость звёзд/жертв/взгля́дов

dospět: dospět k názoru/závěruприйти́ к мне́нию/заключе́нию

jednotný: jednotný názorединогла́сное мне́ние

lišit se: lišit se v názorechрасходи́ться во мне́ниях

měnit: měnit názoryменя́ть взгля́ды

překonaný: překonané názoryста́рые взгля́ды

převažovat: Převažuje názor, že...Преоблада́ет мне́ние, что...

rozcházet se: rozcházet se v názorechрасходи́ться во мне́ниях

říct: říct svůj názorвы́сказать своё мне́ние

sdílet: sdílet názorразделя́ть мне́ние

tendenční: tendenční názorтенденцио́зное мне́ние

utvořit: utvořit si vlastní názorсформирова́ть своё со́бственное мне́ние

výměna: výměna zkušeností/názorůобме́н о́пытом/мне́ниями

vyměnit: vyměnit si názoryобменя́ться мне́ниями, подели́ться мы́слями

zastávat: Zastávám názor, že...Я того́ мне́ния, что...

мне́ние: podle mého názoruпо моему́ мне́нию

взгляд: vyjádřit své názoryвы́сказать свои́ взгля́ды

передово́й: moderní názoryпередовы́е взгля́ды

разделя́ть: sdílet názorразделя́ть мне́ние

тако́в: Takový je (vše)obecný názor.Таково́ о́бщее мне́ние.

твёрдо: neoblomně trvat na svém (názoru)твёрдо настоя́ть на своём

то́чка: Každý má svůj názor.У ка́ждого своя́ то́чка зре́ния.

сугу́бо: čistě osobní názorсугу́бо ли́чное мне́ние

ум: Kolik lidí, tolik názorů.Ско́лько голо́в, сто́лько умо́в.

názor: shoda názorůеди́нство взгля́дов