Hlavní obsah

глаго́л

Podstatné jméno, rod mužský

  • slovesoглаго́л соверше́нного ви́даsloveso dokonavéглаго́л несоверше́нного ви́даsloveso nedokonavé

Vyskytuje se v

многокра́тный: многокра́тный глаго́лiterativní sloveso, iterativum

безли́чный: безли́чный глаго́лneosobní sloveso

вспомога́тельный: вспомога́тельный глаго́лpomocné sloveso

dokonavý: глаго́л соверше́нного ви́даdokonavé sloveso

nedokonavý: глаго́л несоверше́нного ви́даnedokonavé sloveso

neosobní: безли́чный глаго́лneosobní sloveso

pomocný: вспомога́тельный глаго́лling. pomocné sloveso

předponový: префикса́льные глаго́лыpředponová slovesa

přechodný: перехо́дные глаго́лыling. přechodná slovesa

sloveso: глаго́л соверше́нного/несоверше́нного ви́даdokonavé/nedokonavé sloveso

třída: класс глаго́лаslovesná třída

vazba: управле́ние глаго́лаslovesná vazba

významový: знамена́тельный глаго́лling. významové sloveso

způsobový: мода́льные глаго́лыzpůsobová slovesa

zvratný: возвра́тный глаго́лzvratné sloveso

nepravidelný: непра́вильные глаго́лыnepravidelná slovesa

slovesný: (глаго́льное) вре́мя, вре́мя глаго́лаslovesný čas

trpný: страда́тельная фо́рма глаго́лаtrpný tvar slovesa

глаго́л: глаго́л соверше́нного ви́даsloveso dokonavé