Hlavní obsah

nepravidelný

Vyskytuje se v

interval: v pravidelných intervalechна регуля́рных интерва́лах

linka: pravidelná linkaрегуля́рный рейс

menstruace: nepravidelná menstruaceнерегуля́рная менструа́ция

pravidelný: pravidelná prohlídkaрегуля́рный осмо́тр

pravidelný: pravidelný hostзавсегда́тай

pravidelný: med. pravidelný tepро́вный пульс

sloveso: nepravidelné slovesoнепра́вильный глаго́л

tep: pravidelný/nepravidelný tepро́вный/непра́вильный пульс

ро́вный: ро́вное дыха́ниеpravidelný dech

взнос: периоди́ческий взносpravidelná splátka

пра́вильный: пра́вильные черты́ лица́pravidelné rysy (obličeje)