Hlavní obsah

přechodný

Přídavné jméno

  1. (dočasný) вре́менныйpřechodné bydlištěвре́менное местожи́тельствоpřechodný pobytвре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́ния
  2. (tvořící přechodnou fázi) перехо́дный, промежу́точныйling. přechodná slovesaперехо́дные глаго́лы

Vyskytuje se v

bydliště: trvalé/přechodné bydlištěпостоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельства

nepřechodný: nepřechodné prvkyнеперехо́дные элеме́нты

pobyt: přechodný pobytвре́менное прожива́ние

pominutí: přechodné pominutí smyslůвре́менное помеша́тельство

přihlásit se: přihlásit se k trvalému/přechodnému pobytuзарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менно

прожива́ние: přechodný pobytвре́менное прожива́ние

вре́менный: přechodný jevвре́менное явле́ние

перехо́дный: přechodné obdobíперехо́дный пери́од

přechodný: přechodné bydlištěвре́менное местожи́тельство