Hlavní obsah

stálý

Přídavné jméno

  1. (trvající bez přerušení) постоя́нный, непреры́вный, непреста́нныйstálá adresaпостоя́нный а́дресstálé zaměstnáníпостоя́нная рабо́та
  2. (stále stejný, beze změn) постоя́нный, стаби́льный(barva ap.) сто́йкийstálá teplotaстаби́льная температу́раstálé počasíстаби́льная пого́да
  3. (pravidelně se vyskytující) постоя́нный, долговре́менныйstálí zaměstnanciшта́ты, постоя́нный персона́лling. stálý přízvukпостоя́нное ударе́ние

Vyskytuje se v

přízvuk: pohyblivý/stálý/volný přízvukподви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ние

host: stálý hostзавсегда́тай

vojsko: stálé vojskoрегуля́рные войска́

výstava: putovní/stálá výstavaпередвижна́я/постоя́нная вы́ставка

zákazník: stálý zákazníkпостоя́нный клие́нт

zaměstnanec: dočasný/stálý zaměstnanecвре́менный/постоя́нный рабо́тник

zaměstnání: dočasné/sezónní/stálé zaměstnáníвре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́та

капри́зный: капри́зная пого́даnestálé počasí

постпре́дство: постпре́дство при ООНstálé zastoupení při OSN

шаг: шагу́ ступи́ть не даю́т комуkdo je pod stálým dohledem