Hlavní obsah

постоя́нный

Vyskytuje se v

жи́тельство: постоя́нное жи́тельствоtrvalé bydliště

жи́тельство: а́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

пропи́ска: постоя́нная пропи́скаtrvalý pobyt, trvalé bydliště

эпи́тет: постоя́нный эпи́тетustálený přívlastek, epiteton constans

залипа́ть: Он постоя́нно залипа́ет в телефо́н.Pořád čumí do mobilu.