Hlavní obsah

dočasný

Vyskytuje se v

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

povolení: povolení k trvalému/dočasnému pobytuразреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ние

zaměstnanec: dočasný/stálý zaměstnanecвре́менный/постоя́нный рабо́тник

zaměstnání: dočasné/sezónní/stálé zaměstnáníвре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́та

пребыва́ние: dočasný pobytвре́менное пребыва́ние

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние