Hlavní obsah

nepřechodný

Vyskytuje se v

bydliště: постоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельстваtrvalé/přechodné bydliště

pobyt: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

přechodný: вре́менное местожи́тельствоpřechodné bydliště

pominutí: вре́менное помеша́тельствоpřechodné pominutí smyslů

přihlásit se: зарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менноpřihlásit se k trvalému/přechodnému pobytu

прожива́ние: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

вре́менный: вре́менное явле́ниеpřechodný jev

перехо́дный: перехо́дный пери́одpřechodné období

nepřechodný: неперехо́дные элеме́нтыnepřechodné prvky