Hlavní obsah

přechodný

Přídavné jméno

  1. (dočasný) вре́менныйpřechodné bydlištěвре́менное местожи́тельствоpřechodný pobytвре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́ния
  2. (tvořící přechodnou fázi) перехо́дный, промежу́точныйling. přechodná slovesaперехо́дные глаго́лы

Vyskytuje se v

bydliště: постоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельстваtrvalé/přechodné bydliště

nepřechodný: неперехо́дные элеме́нтыnepřechodné prvky

pobyt: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

pominutí: вре́менное помеша́тельствоpřechodné pominutí smyslů

přihlásit se: зарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менноpřihlásit se k trvalému/přechodnému pobytu

прожива́ние: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

вре́менный: вре́менное явле́ниеpřechodný jev

перехо́дный: перехо́дный пери́одpřechodné období

přechodný: вре́менное местожи́тельствоpřechodné bydliště