Hlavní obsah

pobyt

Podstatné jméno, rod mužský

  • пребыва́ние, прожива́ниеmísto pobytuместонахожде́ниеpřihlášení k trvalému pobytuпостоя́нная регистра́ция/пропи́скаpovolení k (trvalému) pobytuразреше́ние на (постоя́нное) жи́тельствоpřechodný pobytвре́менное прожива́ниеstudijní pobytстажиро́вка

Vyskytuje se v

dočasný: разреше́ние на вре́менное прожива́ниеpovolení k dočasnému pobytu

povolení: разреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k trvalému/dočasnému pobytu

přechodný: вре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́нияpřechodný pobyt

přihláška: пропи́ска, formulář прописно́й листо́кpřihláška k pobytu

studijní: стажиро́вкаstudijní pobyt

trvalý: вид на жи́тельство, ВНЖpovolení k trvalému pobytu

žádost: заявле́ние о разреше́нии на жи́тельствоžádost o povolení k pobytu

místo: местожи́тельствоmísto pobytu

nedobrovolný: выну́жденное пребыва́ниеnedobrovolný pobyt

nelegální: нелега́льное пребыва́ниеnelegální pobyt

ozdravný: оздорови́тельный о́тдыхozdravný pobyt

přihlásit se: зарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менноpřihlásit se k trvalému/přechodnému pobytu

rehabilitační: оздорови́тельный о́тдыхrehabilitační pobyt

пребыва́ние: вре́менное пребыва́ниеdočasný pobyt

прожива́ние: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

пропи́ска: постоя́нная пропи́скаtrvalý pobyt, trvalé bydliště

разреше́ние: разреше́ние на прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k pobytu

задержа́ться: задержа́ться в гостя́хpobýt na návštěvě

заяви́ть: заяви́ть вид на жи́тельствоschválit povolení k pobytu

pobyt: постоя́нная регистра́ция/пропи́скаpřihlášení k trvalému pobytu