Hlavní obsah

pobyt

Podstatné jméno, rod mužský

  • пребыва́ние, прожива́ниеmísto pobytuместонахожде́ниеpřihlášení k trvalému pobytuпостоя́нная регистра́ция/пропи́скаpovolení k (trvalému) pobytuразреше́ние на (постоя́нное) жи́тельствоpřechodný pobytвре́менное прожива́ниеstudijní pobytстажиро́вка

Vyskytuje se v

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

povolení: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

přechodný: přechodný pobytвре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́ния

přihláška: přihláška k pobytuпропи́ска, formulář прописно́й листо́к

studijní: studijní pobytстажиро́вка

trvalý: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖ

žádost: žádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство

místo: místo pobytuместожи́тельство

nedobrovolný: nedobrovolný pobytвы́нужденное пребыва́ние

nelegální: nelegální pobytнелега́льное пребыва́ние

ozdravný: ozdravný pobytоздорови́тельный о́тдых

povolení: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖ

přihlásit se: přihlásit se k trvalému/přechodnému pobytuзарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менно

rehabilitační: rehabilitační pobytоздорови́тельный о́тдых

жи́тельство: вид на жи́тельствоpovolení k trvalému pobytu

пребыва́ние: вре́менное пребыва́ниеdočasný pobyt

прожива́ние: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

пропи́ска: постоя́нная пропи́скаtrvalý pobyt, trvalé bydliště

разреше́ние: разреше́ние на прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k pobytu

задержа́ться: задержа́ться в гостя́хpobýt na návštěvě

заяви́ть: заяви́ть вид на жи́тельствоschválit povolení k pobytu