Hlavní obsah

základní

Přídavné jméno

  1. (hlavní, výchozí) основно́й(nedostatky ap.) нача́льный, гла́вныйzákladní dataосновны́е да́нныеekon. základní kapitálосновно́й капита́лzákladní školaнача́льная шко́лаzákladní vzděláníэлемента́рное образова́ние
  2. (základový - kámen ap.) закладно́й, пе́рвый, осно́вныйpřen. základní kámenкраеуго́льный ка́мень

Vyskytuje se v

číslovka: základní číslovkyколи́чественные числи́тельные

deska: výp. základní deskaматери́нская/систе́мная пла́та, матери́нка

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

jmění: ekon. základní jměníуста́вный капита́л

kámen: základní kámenкраеуго́льный ка́мень

tábor: sport. základní tábor horolezeckýба́зовый ла́герь

úkon: mat. základní početní úkonyпросты́е арифмети́ческие опера́ции

význam: ling. základní význam slovaпрямо́е значе́ние сло́ва

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

funkce: základní životní funkceосновна́я жи́зненная фу́нкция

kapitál: počáteční/základní kapitál(перво)нача́льный/основно́й капита́л

sestava: sport. základní sestava týmuосновно́й/ста́ртовый соста́в

škola: základní/středníнача́льная/сре́дняя шко́ла

vybavení: motor. základní/doplňkové/standardní vybavení (auta)ба́зовая/дополни́тельная/станда́ртная комплекта́ция

ба́зовый: ба́зовый ла́герьzákladní tábor horolezecký

группово́й: группово́й эта́пzákladní skupina turnaje

коли́чественный: коли́чественные числи́тельныеzákladní číslovky

матери́нский: матери́нская пла́таzákladní deska

недви́жимый: недви́жимый капита́лfixní/základní kapitál

образова́ние: нача́льное образова́ниеzákladní vzdělání

обяза́тельный: обяза́тельная во́инская пови́нностьzákladní vojenská služba

пла́та: матери́нская пла́таzákladní deska, motherboard, mainboard

числи́тельное: коли́чественное числи́тельноеzákladní číslovka

шко́ла: нача́льная/сре́дняя шко́лаzákladní/střední škola

соста́в: основно́й соста́вzákladní sestava

эта́п: группово́й эта́пzákladní skupina turnaje