Hlavní obsah

vzdělání

Podstatné jméno, rod střední

  • образова́ниеhumanitní/technické vzděláníгуманита́рное/техни́ческое образова́ниеzískat vzděláníполучи́ть образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

Vyskytuje se v

základní: элемента́рное образова́ниеzákladní vzdělání

prahnout: жа́ждать учи́тьсяprahnout po vzdělání

středoškolský: сре́днее образо́ваниеstředoškolské vzdělání

všeobecný: (все)о́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

всео́бщий: всео́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

образова́ние: нача́льное образова́ниеzákladní vzdělání

специа́льный: специа́льное образова́ниеodborné vzdělání

vzdělání: нача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzdělání