Hlavní obsah

образова́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. vzdělá(vá)ní získávání znalostí ap.
  2. vzdělání souhrn získaných znalostíполучи́ть образова́ниеzískat vzděláníнача́льное образова́ниеzákladní vzděláníсре́днее образова́ниеstředoškolské vzděláníвы́сшее образова́ниеvysokoškolské vzdělání

Vyskytuje se v

о́бщий: všeobecné vzděláníо́бщее образова́ние

сре́дний: středoškolské vzděláníсре́днее образова́ние

всео́бщий: všeobecné střední vzděláníвсео́бщее сре́днее образова́ние

образова́ние: základní vzděláníнача́льное образова́ние

специа́льный: odborné vzděláníспециа́льное образова́ние

celoživotní: celoživotní vzděláváníнепреры́вное образова́ние

slučovací: chem. slučovací teploтеплота́ образова́ния

tvorba: tvorba cenобразова́ние цен, ценообразова́ние

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

základní: základní vzděláníэлемента́рное образова́ние

středoškolský: středoškolské vzděláníсре́днее образо́вание

všeobecný: všeobecné střední vzdělání(все)о́бщее сре́днее образова́ние

vzdělávání: celoživotní vzděláváníнепреры́вное образова́ние в тече́ние всей жи́зни

вы́сший: vysokoškolské vzděláníвы́сшее образова́ние