Hlavní obsah

funkce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (účel) фу́нкция, роль
  2. (matematická) фу́нкцияkvadratická/lineární funkceквадра́тная/лине́йная фу́нкция
  3. (hodnost) пост, до́лжностьfunkce předsedyпост председа́теляnastoupit do funkceвступи́ть в до́лжностьrezignovat na funkciотказа́ться от до́лжностиfunkce ministraминисте́рский пост
  4. (fungování) функциони́рование, рабо́та, де́ятельностьzákladní životní funkceосновна́я жи́зненная фу́нкция

Vyskytuje se v

definiční: о́бласть определе́ния дефини́цииmat. definiční obor funkce

elementární: элемента́рные фу́нкцииbiol. elementární funkce

goniometrický: тригонометри́ческая фу́нкцияgoniometrická funkce

limita: преде́л фу́нкцииlimita funkce

lineární: лине́йная фу́нкцияmat. lineární funkce

rezignovat: сдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжностиrezignovat na (svou) funkci

spojitý: непреры́вная фу́нкцияmat. spojitá funkce

kandidát: кандида́т на до́лжностьkandidát na funkci

položit: сдать до́лжностьpoložit funkci

postoupení: продвиже́ние на пост когоpostoupení do funkce koho

přeřadit: сни́зить, перевести́ на другу́ю до́лжностьpřeřadit na nižší funkci

sesadit: смести́ть президе́нта с до́лжностиsesadit prezidenta z funkce

složit: уйти́ с поста́ дире́ктораsložit funkci ředitele

ujmout se: вступи́ть в до́лжностьujmout se funkce

uvolnit: смести́ть когоuvolnit koho z funkce odvolat

velitelský: кома́ндная до́лжностьvelitelská funkce

vykonávat: занима́ть пост дире́ктораvykonávat funkci ředitele

держа́ться: держа́ться за до́лжностьlpět na funkci

до́лжность: до́лжность дире́ктораfunkce ředitele

приня́ть: приня́ть пост дире́ктораpřijmout funkci ředitele

сдать: сдать до́лжностьpoložit funkci, rezignovat

funkce: квадра́тная/лине́йная фу́нкцияkvadratická/lineární funkce